cửa nhà theo phong thủy


  
  
  

Cửa nhà theo phong thủy có ý nghĩa gì? Cách bố trí?

Xu hướng lựa chọn cửa nhà theo phong thủy hiện đang rất thịnh hành. Đặc biệt là trong thời đại ngay – khi mà các công việc kinh doanh mọc lên như nấm thì yếu tố này càng được coi trọng. Vậy phải bố trí cửa nhà như thế nào để có ý nghĩa? Ý…