đặt bàn thờ theo phong thủy


  
  
  

Đặt kích thước bàn thờ theo phong thủy

Trong mỗi gia đình người Việt, bàn thờ được coi là nơi trang trọng nhất. Vậy làm thế nào để đặt bàn thờ theo phong thủy? 1.     Tại sao nên đặt bàn thờ theo phong thủy Việc thờ cúng tổ tiên từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đáng quý…