xem tuổi làm nhà


  
  
  

Xem tuổi làm nhà phải tránh tuổi hoang ốc và tam tai

Tại sao xem tuổi làm nhà phải tránh tuổi hoang ốc và tam tai? Theo phong thủy tuổi hoang ốc và tam tai là 2 hạn lớn nhất trong cuộc đời mỗi người vậy nên khi xem tuổi làm nhà, phải tránh tuổi hoang ốc và tam tai này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu…