Viện kiểm sát tại Lạng Sơn

Vien-kiem-sat-lang-sơn 7

Viện kiểm sát tại Lạng Sơn

Chủ đầu tư: MR Quyết
Địa điểm: Huyện văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
Số tầng: 4
Đơn vị thực hiện:Cty cổ phần kiến trúc và Xây dựng Kiến Việt Hưng
Năm thực hiện:2022
Công năng:

Tổng 04 tầng và 01 tầng mái chống nóng

Tổng diện tích: 1000m2
72 Views
Rate this post

Viện kiểm sát tại Lạng Sơn,
phối cảnh các góc dự án

d3 d2 Vien-kiem-sat-lang-sơn 5 Vien-kiem-sat-lang-sơn 6 Vien-kiem-sat-lang-sơn 7 Vien-kiem-sat-lang-sơn 8 CAM05 CAM06

Bài viết liên quan
.
.
.
.